“Treće ubistvo” (The Third Murder aka Sandome no satsujin, 2017) je film koji je za mene označio uvod u stvaralaštvo Hirokazu Kore-Ede, japanskog reditelja zapažene reputacije. Ovaj majstor porodične drame niže uspešna ostvarenja još od početka 90-tih godina uključujući tu i brojne dokumentarce sa socijalnom tematikom. Zlatna palma na Kanskom festivalu ove godine pripala je upravo Kore-Edi, za njegovo najnovije delo “Kradljivci” (Shoplifters aka Manbiki kazoku, 2018).

Prošle godine, Kore-Eda je načinio zaokret ka krimi žanru sa elementima misterije. Treće ubistvo je zanimljiva priča koju, prema ispoljenom senzibilitetu i pristupu biranim motivima, poznavaoci porede sa Kurosavinim “Rašomonom” (Rashômon, 1950).

Kurosavino antologijsko delo, sećamo se, dovodi u pitanje mogućnost saznavanja istine i relativizuje pojam pravde. Različite interpretacije istog događaja umnožavaju pretpostavke o tome šta je konačna istina i ostavljaju prostor za subjektivnu dimenziju u donošenju suda.

Suzu Hirose u filmu "Treće ubistvo" (2017)

Suzu Hirose u filmu “Treće ubistvo” (2017)

U radnju koja počiva na istrazi teškog zločina, Kore-Eda uspeva da unese prepoznatljivu notu napetosti među članovima porodice i tako izgradi čvrst dramski kontekst. Motiv roditeljstva u potpunosti natkriljuje zaplet “Trećeg ubistva”.

Advokat Šigemori dobija zadatak da sa svojim timom dodatno istraži okolnosti pod kojima je osuđeni Misumi, drugi put u životu počinivši ubistvo, izveo svoj zločin. Kako bi mu smrtna kazna eventualno bila preinačena u doživotnu robiju, brani ga tim koji je i sam apsolutno uveren u njegovu krivicu i svirepost.

Masaharu Fukujama u filmu "Treće ubistvo" (2017)

Masaharu Fukujama u filmu “Treće ubistvo” (2017)

Među komentarima gledalaca, nailazimo i na tumačenje po kojem je žrtva trećeg ubistva sama Istina. Međutim, dodala bih mogućnost da film posmatramo i kao priču o tri oca koji, svaki na svoj način, unakazuju svoje očinstvo.

Veza koju ova sudska drama ostvaruje sa pomenutim japanskim klasikom temelji se na ispitivanju ljudske prirode i mehanizmima koji određuju njihove postupke. Ko je pozvan da sudi drugima? Da li pravedan sud uopšte postoji? Sa koje to tačke gledišta se može nepristrasno sagledati istina? Dobar film, razume se, ostavlja ova pitanja otvorenim, pre nego što se trudi da na njih odgovori.

Iako su likovi portretisani u svega nekoliko poteza, oni su ipak vešto nijansirani pažljivom selekcijom detalja. O advokatu najviše saznajemo iz njegovog odnosa sa ćerkom, dok nam se negativac Misumi predstavlja kao jedna hiperosetljiva priroda i neko ko ispoljava naglašeno saosećanje prema životinjama.

Na kraju ostajemo sa pitanjima i, neko bi rekao, znamo gotovo isto koliko i na početku. Međutim, nekoliko mogučih motiva za zločin, kao i različiti aspekti iz kojih se on može posmatrati neizbežno dovode do transformacije protagoniste, advokata Šigemorija. Uporedo sa tim, i naša procena okrivljenog se konstantno menja. Kore-Eda samo načinje priču, pomoću nekoliko efektnih fragmenata nas upoznaje sa likovima i ostavlja nam da sami izrežiramo zaključak. Završna scena možda i previše očigledno sugeriše nedorečenost priče i jasno nam ukazuje da ona može biti sagledana iz raznih aspekata. No, i tako, “Treće ubistvo” ostaje dobar film.

Masaharu Fukujama u filmu "Treće ubistvo" (2017)

Masaharu Fukujama u filmu “Treće ubistvo” (2017)

Figura negativnog junaka, oličena ovde u osuđeniku Misumiju, nešto je što oduvek pobuđuje naročitu pažnju publike. I najčešće uspeva da drži publiku na svojoj strani. Zanimljivo koliko je lik negativnog junaka provokativan u očima gledalaca. Volimo ga možda baš zato što je on taj koji ima hrabrosti da iskorači izvan okvira, da prekorači granicu društveno prihvatljivog, da zaista nešto preduzme. Zato često nastojimo da ga opravdamo, ili, pak, razumemo.

Aktivno učešće gledaoca je ono što Kore-Eda zahteva i ukoliko volite da vas reditelj podstiče i na kasniju analizu i promišljanje o viđenom, birajte filmove ovog savremenog japanskog umetnika. Ja ću to učiniti, bez sumnje! Srećom, njegov bogat opus garantuje još mnogo vrednih kinematografskih doživljaja!

*Naslovna fotografija preuzeta je sa www.imdb.com